Financiën

Wat kan en mag een incassobureau?

Als je een schuld niet op tijd betaalt, kan een incassobureau worden ingeschakeld om te proberen het bedrag bij je te innen. Er zijn veel regels welke een incassobureau moet volgen bij de uitvoering van het werk dat ze doen. Veel particulieren en ondernemers kennen het verschil niet tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Hierdoor zijn zij geneigd deze door elkaar te halen. Dit is begrijpelijk. Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus werken in dezelfde sector. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen beide en in dit artikel bespreken we wat een incassobureau wel en niet mag doen

Wat mag een incassobureau wel?


Als je te laat bent met het betalen van een schuld, kan de schuldeiser de hulp inschakelen van een externe partij zoals een incassobureau om ervoor te zorgen dat het geld betaald wordt. Omdat er geen wettelijke vereisten zijn om een incassobureau op te richten kan iedereen er een beginnen. Een incassobureau moet wel de wettelijke procedures volgen. Zo zijn er regels over wanneer en hoeveel een schuldeiser mag vragen voor incassokosten. Incassobureaus kunnen rechtstreeks telefonisch of via e-mail contact opnemen met debiteuren om te onderhandelen over specifieke betalingsregelingen.

Incassobureaus zullen proberen de kosten van dit werk op je debiteur te verhalen, maar zij kunnen ook gratis schikkingsmogelijkheden aanbieden. Daarbij moet je in gedachten houden dat een no-cure-no-pay aanbieder zoveel mogelijk geld wil verdienen aan gemakkelijke zaken en zo weinig mogelijk tijd wil besteden aan ingewikkelde zaken.

Wat mag een incassobureau niet?

Indien een incassobureau er niet in slaagt de betaling bij de debiteur te innen, kan het geen verdere actie ondernemen. Incassobureaus moeten een beroep doen op advocaten en/of deurwaarders om hun gerechtelijke procedure uit te voeren, omdat:

Gerechtsdeurwaarders zijn gemachtigd om zelf schulden te innen, zodat zij zowel het buitengerechtelijke als het gerechtelijke incassotraject kunnen afhandelen. Indien een incassobureau een factuur niet via de buitengerechtelijke weg kan innen, beschikt het niet over andere middelen om die schuld te innen. Dit betekent dat incassobureaus advocaten en deurwaarders moeten inhuren om de gerechtelijke procedure af te handelen om bijvoorbeeld:

  1. een dagvaarding uit te brengen
  2. een woning ontruiming aan te vragen
  3. een gerechtelijk vonnis ten uitvoer te brengen
  4. beslag te leggen

Vaak heeft een deurwaarder zijn eigen incassopraktijken waardoor hij in staat is om zowel en is hij bereid om zowel buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) als gerechtelijk (via de juiste juridische kanalen) zaken uit te voeren.

Tenslotte

Zonder licenties of opleidingseisen kan iedereen een incassobureau beginnen, er zijn geen vestigingsvereisten. Je hoeft geen deel uit te maken van een bestaand bureau om te kunnen beginnen. Incassobureaus zijn niet onderworpen aan officieel toezicht en er is geen verplichte kwaliteits- en bijscholingseis voor degenen die het beroep uitoefenen.

Dit alles betekend zeker niet dat een incassobureau geen bestaansrecht heeft. Door de unieke aanpak en jarenlange ervaring weten incassobureau’s haarfijn hoe ze een zo hoog mogelijk slagingspercentage moeten realiseren. Daarbij zijn de kosten vaak ook een stuk lager dan dat je direct in de weer moet met advocaten en andere juridische afdelingen.

Back to top button